Barnråd

Barnrådet, som består av personal och ett barn från varje grupp, träffas ungefär en gång i månaden. Barnen får då chansen att träffa barn från alla block.
Alfons Åberg är också med. Han skickas runt och barn och personal får berätta sina namn och reflektioner från Alfons-bilder som har diskuterats i deras grupper. Materialet vi använder kommer från Friends som är en organisation som vill stoppa mobbing och diskriminering.

Frågor som vi ska arbeta med under läsåret 2016-2017 är:
Vad gör Alfons och Milla på bilden?
Hur känner de sig?
Kan du berätta hur en bra kompis är?
Vad gör kompisar tillsammans?
berätta om när du leker?
Vad tycker du om att leka för lekar?
Är det något som kan vara jobbigt/tråkigt/svårt i leken?

20 juni 2018