Verksamhet och pedagogik

Vi arbetar för en lugn och trivsam miljö som skapar trygghet hos alla genom att vi möter varje barn där det befinner sig just nu. Vi vill uppmuntra barnen att göra så mycket som möjligt själva och ge dem mycket tid till detta. Alla barn kan och vi pedagoger finns alltid i närheten för att ge en hjälpande hand, stöd och uppmuntran.

Vi låter barnens intressen ta den tid de behöver och möjliggör och stöder barnen på olika sätt att utveckla det de brinner för. Det är vi som pedagoger som ger barnen redskapen att komma vidare i sitt lärande genom att se det barnen ser och vi lyssnar in vad det är barnen pratar om i sina lekar.

Vi reflekterar tillsammans med barnen och skriver ner deras tankar och reflektioner. Vad är det barnen försöker förstå? Vad kan vi lägga till för att utmana barnens intressen? Vad fängslar, förbryllar, förundrar och roar? Vi arbetar med projekt då vi utmanar barnen utifrån intressen och kunskaper.

Modern teknik såsom laptops och lärplattor använder vi som ett naturligt verktyg tillsammans med barnen i arbetet. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik