Om förskolan

Vänge förskola ligger 13 km väster om Uppsala. Vi använder oss av modern teknik såsom laptops och lärplattor som ett naturligt verktyg tillsammans med barnen i arbetet. Förskolan har en stor utegård som stimulerar till lek och fysiska aktiviteter under alla årstider. Närhet till skogen gör att vi enkelt kan utnyttja den för utflykter. Intill förskolan ligger Vänge skola med barn från förskoleklass till årskurs 6, närheten till skolan gör att möjligheterna till samarbete är goda. Även biblioteket finns nära och vi går regelbundet dit på besök.

Vänge förskola har tre block; Gläntan, Kullen och Ängen och de har 5 avdelningar tillsammans.
Gläntan består av: Blåsippan och Vitsippan och har barn i åldrarna 1-3 år.
Kullen består av: avdelningen Smörblomman och har barn i åldrarna 3-5 år.
Ängen består av: Violen och Vallmon och har barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolan har öppet mellan kl. 6:30–18:00.