Välkommen till Vänge förskola

Vänge förskola ligger 13 km väster om Uppsala, vid väg 72 mot Sala.

Intill förskolan ligger Vänge skola med barn från förskoleklass till årskurs 6.

Förskolan har en stor utegård som stimulerar till lek och fysiska aktiviteter under alla årstider.

En härlig skog finns bakom förskolan som ofta används för utflykter.
Närheten till bibliotek möjliggör regelbundna besök.

Vänge förskola har tre block; Gläntan, Kullen och Ängen och de har 5 avdelningar tillsammans.

Gläntan består av: Blåsippan och Vitsippan och har barn i åldrarna 1-3 år.
Kullen består av: avdelningen Smörblomman och har barn i åldrarna 3-5 år.
Ängen består av: Violen och Vallmon och har barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolan har öppet mellan kl. 6:30–18:00.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Vänge förskola