Kontakt

Förskolechef
Veronica Haraldsson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Ansvarig för förskolorna Flogsta och Vänge. 

Gläntan:

Blåsippan, Gulsippan, Vitsippan

Smörblomman

Maskrosen, Solrosen

Ängen

Vallmon, Violen, Rallarrosen
20 juni 2018