Nyheter

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
Gå till nyhetsarkivet

Kontakt

Vänge förskola
Lärarvägen 8 B

74020 VÄNGE

Avdelningarnas direktnummer

Blåsippan     018-7278089
Vitsippan      018-7278091
Violen           018-7278076
Vallmon        018-7277559
Smörblomman 018-727 80 96

 

Biträdande förskolechef
Magnus Thorn

Ansvarig för Vänge förskola och Flogsta förskola.