Kontakt

Vänge förskola
Lärarvägen 8 B

74020 VÄNGE

Avdelningarnas direktnummer

Blåsippan     018-7278089
Vitsippan      018-7278091
Violen           018-7278076
Vallmon        018-7277559
Smörblomman 018-727 80 96

 

Biträdande förskolechef
Magnus Thorn

Ansvarig för Vänge förskola och Flogsta förskola.