Forum för samråd

Vi strävar efter att ni vårdnadshavare ska få känna er trygga och väl informerade när ni lämnar ert/era barn på förskolan. En förutsättning för det är en bra kommunikation och förskolan erbjuder därför flera informationskanaler. Med hjälp av årshulet Forum för samråd vill vi tydliggöra föräldrars/vårdnadshavares delaktighet kring utbildningen.

Forum för samråd Vänge förskola

Uppdaterad: